• :
  • :
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường THCS Đinh Trang Hòa II

Kế hoạch năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD-ĐT DI LINH

TRƯỜNG THCS

 ĐINH TRANG HÒA II

 

Số: 27/KH-THCS ĐTH II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 Đinh Trang Hòa, ngày 05 tháng 10 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

 

 

  1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG.

 

1. Học sinh:

 

Khối

Lớp

Học sinh

Sĩ số

HS/lớp

Số HS lưu ban

HS diện chính sách nghèo

HS khó khăn cận nghèo

HS khuyết tật

Tổng

Nữ

Dân tộc

6

2

84

32

4

42

0

10

9

0

7

2

68

30

5

34

0

8

6

0

8

2

73

33

7

36.5

0

7

7

0

9

2

61

25

0

30.5

0

8

2

0

Cộng

8

286

120

16

35.8

0

33

24

0

 

          2. Công chức, viên chức và người lao động:

          2.1. Giáo viên:

 

TT

Tổ bộ môn

Giáo viên

Đảng viên

Số giáo viên

Biên chế

Hợp đồng

Trình độ chuyên môn

Tổng

Nữ

>ĐH

ĐH

Khác

1

Toán – Tin

3

2

1

3

0

0

2

1

0

2

Văn

3

3

3

3

0

0

3

0

0

3

Ngoại ngữ

2

2

0

2

0

0

2

0

0

4

Lý – CN

2

2

2

2

0

0

1

1

0

5

Hóa – Sinh

2

1

0

2

0

0

0

2

0

6

Mỹ thuật

1

1

0

1

0

0

1

0

0

7

Sử- CD

1

0

1

1

0

0

1

0

0

8

Địa

1

0

0

1

0

0

1

0

0

9

Âm nhạc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Thể dục

1

0

0

1

0

0

0

1

0

 

2.2. CBQL – Nhân viên:

 

TT

Bộ phận

Số lượng

Đảng viên

Số giáo viên

Biên chế

Hợp đồng

Trình độ chuyên môn

Tổng

Nữ

>ĐH

ĐH

TC

1

Lãnh đạo (BGH)

2

0

2

2

0

0

2

0

0

2

TPT Đội

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Kế toán

1

1

1

1

0

0

1

0

0

4

Thủ quỹ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Thư viện

1

1

0

1

0

0

0

1

0

6

Thiết bị

1

1

0

1

0

0

0

1

0

7

Văn thư

1

1

0

1

0

0

0

0

1

8

Y tế

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Bảo vệ

1

0

0

0

1

0

0

0

1

10

Phục vụ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3. Cơ sở vật chất:

 

Diện tích trường (m2)

Phòng học

Số phòng nghe nhìn

Số phòng vi tính

Số phòng chức năng

Nhà

vệ sinh

Phòng khác

11.086

8

0

1

4

3

4

 

4. Thuận lợi, cơ hội:

Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Phòng GD-ĐT Di Linh. Hiện tại trường đang được nhà nước đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Đội ngũ CB-GV-NV có trình độ CMNV đạt chuẩn 100% và trên chuẩn khá cao (75%), cơ bản có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, đã có một số môn có GV nòng cốt. Tỷ lệ GV giỏi CS khá cao (50%).

Tuy là địa bàn vùng sâu xa, nhưng người dân có truyền thống hiếu học, quan tâm chăm lo việc học hành con cái khá tốt; cha mẹ HS luôn có tinh thần tài trợ kinh phí để cùng với nhà nước tôn tạo cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm.

5. Khó khăn, thách thức:

Trong thời đại CNTT phát triển mạnh mẽ và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, việc quản lý, giáo dục đạo đức, tác phong, kỹ năng sống cho HS gặp nhiều khó khăn, một bộ phận HS có tư tưởng đua đòi, gia đình chiều chuộng và có phương pháp quản lý, GD con cái không đúng nên ảnh hưởng chung đến việc quản lý nền nếp, duy trì sỹ số HS trong nhà trường.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tuy đã có đầu tư của nhà nước song chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đổi mới chương trình GDPT và yêu cầu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Đội ngũ CB-GV-NV tuy đủ về số lượng song còn nhiều bất cập về cơ cấu, khả năng thích ứng với yêu cầu đổi mới phương pháp, khả năng quản lý GDHS và ứng dụng CNTT còn nhiều hạn chế, khó khăn.

B. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

          Căn cứ KH thực hiện nhiệm vụ NH 2019-2020 ngày 23/9/2019; văn bản tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 ngày 27/8/2019 của UBND huyện, Phòng GD-ĐT Di Linh; Kết luận số 238 ngày 27/8/2019 của chủ tịch UBND huyện DL về công tác TKNH 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ NH 2019-2020; Các VB hướng dẫn nhiệm vụ NH bậc THCS; các văn bản HD thực hiện nhiệm vụ NH của các tổ chức, bộ phận thuộc PGD-ĐT-DL; SGD-ĐT LĐ;

          Văn bản số 86-BC/ĐU ngày 28/1/2019 của Đảng ủy xã Đinh Trang Hòa về phương hướng nhiệm vụ KT-XH-ANQP-xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ NH 2018-2019 và tình hình kinh tế chính trị địa phương, với chủ đề NH 2019-2020 là “dạy người”, trường THCS Đinh Trang Hòa II đề ra phương hướng, nhiệm vụ NH mới như sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Duy trì ổn định chất lượng 2 mặt GD. Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới PP dạy học và KT, đánh giá tích cực. Chú trọng hoạt động trải nghiệm, ứng dụng CNTT trong quản lý dạy và học. Quan tâm các nhóm đối tượng là HS dân tộc, HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn bằng việc phụ đạo, củng cố thường xuyên kiến thức, linh hoạt trong phương pháp giảng dạy, phân hóa nhóm đối tượng, tạo cơ hội để các em tiếp thu hiểu bài trên lớp, động viên các em thi đua học tập, góp phần duy trì sỹ số đạt chỉ tiêu KH

2 Chỉ đạo nâng cao năng lực đội ngũ CBQL-GV-NV nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho việc thực hiện đổi mới chương trình GDPT; nâng cao vai trò, trách nhiệm của GVCN, GVTPTĐ, CB-GV được phân công làm công tác TVTL. Tổ chức đánh giá CB-GV theo chuẩn sát thực tế. Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các chương trình tập huấn, bồi dưỡng CM nghiệp vụ, BDTX theo kế hoạch. Tham gia các lớp đào tạo nâng chuẩn để GV đạt trên chuẩn 100% vào năm 2021.

3 Cũng cố, nâng cao CSVC, cảnh quan sư phạm, an ninh, an toàn trường học, vệ sinh môi trường, chống rác thải nhựa, phòng chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn QG. Tham mưu các cấp ủy-chính quyền địa phương, ngành GD, tuyên truyền vận động cha mẹ HS tài trợ kinh phí để bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, tu bổ cảnh quan sư phạm.

4 Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật với phương châm: kịp thời, công khai, dân chủ, minh bạch, có tác dụng động viên, khuyến khích, răn đe, với các tiêu chí thi đua rõ ràng, cụ thể, gắn với hiệu quả nhiệm vụ được giao. Khuyến khích cá nhân có sáng tạo, đổi mới, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học. Kiểm tra, đánh giá GV thông qua hiệu quả học tập, nhận thức HS.

II. Nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu cụ thể (bao gồm 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản theo tinh thần Chỉ thị nhiệm vụ NH của BGD-ĐT)

1. Về công tác GD tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

1.1. Đối với CB-GV-NV.

Thường xuyên quán triệt tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. CB-GV-NV luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, lối sống tốt, phù hợp yêu cầu, quy định của ngành và luật CB-CC-VC. Không tham gia bình luận, cổ vũ các hoạt động trên mạng không đúng với chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Thực hiện nghiêm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

Tiếp tục thực hiện QĐ số 16/2018-BGD-ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD-ĐT quy định về đạo đức, tác phong nhà giáo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019-2020 về tác phong công tác của người đứng đầu của CB-ĐV, công chức – viên chức và ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc KH văn hóa ứng xử trong nhà trường giai đoạn 2018-2025 của UBND huyện DL và Quy tắc ứng xử văn hóa của nhà trường.

*Chỉ tiêu: không có CB-GV-NV vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm pháp luật

1.2. Đối với HS.

Thường xuyên quán triệt nội quy trường lớp, các quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, trong đó cần đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, xử lý các hành vi bạo lực, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học; hướng dẫn, giáo dục HS sử dụng mạng xã hội đúng mục đích; tổ chức nghiêm túc các buổi lễ chào cờ, đúng nghi thức, hát Quốc ca đúng nhạc, đúng lời, thể hiện lòng nhiệt huyết, tự hào, tự tin dân tộc, tổ chức các hoạt động rèn kỷ năng sống, trong đó đặc biệt tuyên truyền phòng chống đuối nước, các vụ việc đánh nhau, vi phạm ATGT… Tăng cường ý thức, trách nhiệm đối với GVCN lớp và tổ Tư vấn tâm lý cho HS.

*Chỉ tiêu: Đạt từ 97% trở lên HS có đạo đức khá tốt, không có HS xếp loại đạo đức yếu kém, xếp loại đạo đức trung bình mức 3%;

2. Nâng cao các hoạt động dạy và học.

2.1. Thực hiện quy chế CM.

Thực hiện nghiêm túc quy chế CM do Sở, Phòng GD-ĐT quy định; nghiên cứu bài dạy; xây dựng KH giáo dục các môn học; ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hồ sơ CM đầy đủ, khoa học có chất lượng và kịp thời khi có yêu cầu kiểm tra.

*Chỉ tiêu 100% CB-GV không vi phạm QCCM phải xử lý kỷ luật.

2.2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của HS.

Xây dựng KH bài học theo hướng tăng cường tính chủ động, tích cực, tự học của HS, rèn HS làm quen với PP tự học, tự nghiên cứu, thảo luận, trình bày và nhận xét đánh giá kết quả (CV 2155/SGD-ĐT, ngày 12/11/2018). Lưu ý đối với các tiết dạy không thuộc chủ đề thì GV cần thể hiện rõ PP, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm phát huy phẩm chất, năng lực của HS. GV cũng tích cực, chủ động làm quen với PP GD dạy học tích hợp liên môn theo chương trình GDPT mới. Nâng cao chất lượng môn Anh văn: thực hiện lớp AV thí điểm, tăng thời lượng ôn luyện, phụ đạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, khuyến khích HS tự học qua các hình thức như học nhóm, học trực tuyến qua mạng, cải thiện điều kiện dạy học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng CNTT.

Thực hiện nghiêm túc đúng quy chế các khâu ra đề, coi kiểm tra, chấm, trả bài; nhận xét đánh giá HS, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của HS. Đề kiểm tra phải phấn đấu đạt được bốn mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Đổi mới yêu cầu KT đánh giá việc tự học của HS.

*Chỉ tiêu: Các môn học không có HS kém, học lực yếu giảm dưới 3%; các môn tham gia bồi dưỡng HS giỏi có HS đạt giải; xét công nhận TN THCS đạt 100%; lên lớp sau thi lại đạt 99% trở lên; 100% CB-GV dạy học theo chủ đề, đổi mới PP, ứng dụng CNTT trong QL, dạy và học.

2.3. Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm CM.

Chỉ đạo tổ nhóm CM tăng cường ứng dụng CNTT trong SH, thực hiện hồ sơ điện tử. Thảo luận đánh giá các tiết dạy, cần chú ý việc củng cố, liên hệ thực tiễn, giáo dục đạo đức cách mạng, truyền thống; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, giảm thiểu rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường…

Tổ CM, nhóm bộ môn: nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học, qua trang mạng “Trường học kết nối”… chỉ tiêu mỗi tổ CM tổ chức 4 chuyên đề/năm có chất lượng và có ít nhất 1 hoạt động CM/tháng có hiệu quả đưa lên Web nhà trường để học tập, trao đổi. Tích cực tham gia các chuyên đề cấp cụm, cấp huyện.

2.4. Công tác bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS còn hạn chế năng lực bộ môn (yếu kém).

Tất cả các môn học đều có trách nhiệm bồi dưỡng, phụ đạo: quan tâm, phát hiện, động viên HS tham gia bồi dưỡng, phụ đạo; có phương pháp phụ đạo phù hợp để HS cố gắng vươn lên. Ưu tiên đầu tư bồi dưỡng các môn có thế mạnh, khuyến khích tất cả GV các môn nâng cao tay nghề bằng việc BDHSG

*Chỉ tiêu giảm tỷ lệ HS yếu xuống dưới 3%; Tăng số môn, số HS đạt HSG huyện, tỉnh.

2.5. Tham gia đầy đủ các hội thi.

*Đối với học sinh:

Thi HSG trường, huyện, tỉnh: thực hiện nghiêm túc theo KH; thi khoa học kỹ thuật; Hội khỏe Phù Đổng các cấp… Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng để HS làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học, phấn đấu có sản phẩm KHKT dự thi cấp huyện đạt giải

*Đối với GV: Đổi mới nội dung hình thức, phương pháp tổ chức thi GVG trường (thi thiết kế bài giảng điện tử…) Tham gia tích cực, có hiệu quả hội thi GVCN giỏi và các hội thi khác do Phòng, Sở tổ chức. Thi GVG trường là việc làm thường xuyên nhằm duy trì và đổi mới PP, nâng cao tay nghề GV; 100% GV trực tiếp giảng dạy đều tham gia.

- Phát huy tay nghề của GV giỏi CS, GVGT, các GV còn lại phấn đấu tham gia thi để công nhận GVGT

- Có sản phẩm tham gia dự thi giáo án tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn…nếu có tổ chức

2.6. Hoạt động giáo dục thể chất, hướng nghiệp dạy nghề, phân luồng HS sau TN THCS.

Tổ chức dạy học, luyện tập môn Thể dục và tập thể dục giữa giờ nghiêm túc, có hiệu quả. Giáo dục HS ý thức, trách nhiệm về lao động vệ sinh trong trường học, định hướng nghề nghiệp cho HS theo sở trường, năng lực học tập và các ngành nghề sẵn có địa phương.

Thành lập đội tuyển, tăng cường bồi dưỡng, luyện tập để tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp, phấn đấu đạt giải cấp huyện.

Việc dạy nghề cho HS L8 có tác dụng định hướng nghề nghiệp sau TNTHCS. Phấn đấu duy trì truyền thống 100% HS lớp 8 tham gia học nghề và được cấp giấy chứng nhận TN.

3. Công tác tổ chức quản lý các hoạt động GD.

3.1. Công tác xây dựng đội ngũ.

Đảm bảo chỉ tiêu biên chế được giao, tỷ lệ 1,9GV/lớp. Tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ các Chỉ thị, NQ, chương trình BDTX; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM, tự học hỏi nâng cao tay nghề. Tổ chức đánh giá, phân loại CB-GV theo chuẩn sát tình hình thực tế. Chủ động tham gia tự học các lớp đạt trên chuẩn CMNV, phấn đấu đến năm 2021, đội ngũ GV đạt trên chuẩn 100% (thực hiện Luật GD mới từ 2020, GVTHCS phải đạt trình độ CMNV đại học sư phạm)

*Chỉ tiêu: 100% CB-GV-NV có phẩm chất đạo đức tốt, xếp loại CC-VC từ khá trở lên, trong đó có 15% cá nhân đạt TTXS, chiến sỹ thi đua CS, không có cá nhân vi phạm các quy định pháp luật; đảm bảo dân chủ công khai, đoàn kết, không để xảy ra đơn thư khiếu kiện.

3.2. Tài chính, cơ sở vật chất, ANTT, cảnh quan, vệ sinh môi trường.

Chỉ đạo sử dụng đúng, có hiệu quả nguồn kinh phí nhà nước cấp và các nguồn thu khác. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các hoạt động chuyên môn, các trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

Có các biện pháp bảo quản tốt cơ sở vật chất nhằm hạn chế kinh phí tu sửa, mua sắm. Đảm bảo đủ kinh phí chi trả lương và các khoản theo lương cho CB-CC-VC và người lao động

          Tham mưu, tuyên truyền, vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cha mẹ HS…tài trợ nhằm tu bổ, nâng cấp, mua sắm CSVC phục vụ dạy và học. Sử dụng có hiệu quả phòng bộ môn, thực hành, thư viện.

Chỉ đạo tu bổ chăm sóc cây xanh, hoa, tôn tạo cảnh quan trường lớp theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Thực hiện phong trào chống rác thải nhựa: chỉ đạo liên đội, các chi đội xây dựng chương trình hành động, mô hình chống rác thải, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên trong GV-HS, đưa vào là một trong các tiêu chí thi đua trong năm của các tập thể lớp.

*Chỉ tiêu:Tất cả các lớp đều có cam kết giữ gìn vệ sinh trường, lớp; bảo quản cơ sở vật chất; đảm bảo lớp học an toàn; tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu; đạt loại tốt về phong trào “trường học thân thiện-HS tích cực”;100% HS tham gia mua BHYT năm 2019-2020; trường được công nhận “cơ quan văn hóa” và “an toàn, ANTT”

 

3.3. Công tác Duy trì sỹ số, PCGD, KĐCL, trường chuẩn quốc gia.

Nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm, tận tụy, đổi mới PP, quan tâm sâu sát HS, tạo cơ hội, động viên khuyến khích…để HS yên tâm, vui vẽ đến trường; quyết tâm, kiên trì vận động khi có hiện tượng HS muốn nghỉ học. Phấn đấu các lớp DTSS đạt 99% trở lên. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu nhiệm vụ công tác PCGD, đảm bảo thời gian số liệu chính xác; các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu đạt theo quy định (tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 35 đạt từ 99% trở lên)

Hoàn thành các bước tự KT, đánh giá KĐCL, bổ sung, sắp xếp minh chứng đầy đủ khoa học. Thực hiện các yêu cầu, trình tự, thủ tục đề nghị công nhận trường chuẩn quốc gia theo KH của Phòng GD-ĐT Di Linh (vào khoảng tháng 10, 11 năm 2019, đảm bảo đạt KĐCL mức độ 2, chuẩn QG mức độ 1)

3.4. Công tác kiểm tra nội bộ trường học.

Thực hiện KH KTNB đã được PGD-ĐT Di Linh phê duyệt.

Thành lập Ban KTNB với các thành viên có năng lực, phẩm chất, trách nhiệm, đủ điều kiện để kiểm tra các thành viên trong HĐSP nhà trường, quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ, phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ KTNB. Thực hiện tốt yêu cầu công khai trong KT, đánh giá và kiểm tra việc khắc phục tồn tại sau KT

*Chỉ tiêu:100% CB-GV-NV và các bộ phận được KT toàn diện hoặc KT theo chuyên đề tối thiểu 1 lần/năm học.

3.5. Chỉ đạo hoạt động các tổ chức, bộ phận, đoàn thể.

Công Đoàn phối hợp nhà trường, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác KT giám sát và tổ chức hưởng ứng các hoạt động, chỉ đạo ban TTND hoạt động theo quy chế; động viên CB-GV-NV thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế dân chủ trong đơn vị, bao gồm những việc phải công khai để CB-CC-VC biết, những việc CB-CC-VC tham gia ý kiến và kiểm tra giám sát. Phối hợp tổ chức tham gia thi đấu TDTT nhân KN 37 năm ngày nhà giáo VN. Công Đoàn phấn đấu duy trì danh hiệu vững mạnh cơ sở; 100% gia đình GV đạt GĐVH, phụ nữ 2 giỏi.

Thư viện, thiết bị-phòng học bộ môn: chỉ đạo quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ cán bộ phụ trách TV-TB, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; ứng dụng CNTT trong công tác TV-TB, phấn đấu sử dụng phần mềm trong quản lý TV. Vận động ủng hộ gây quỹ TV, tăng đầu sách tham khảo, sách gương người tốt, việc tốt để HS học tập, phấn đấu giữ vững danh hiệu TVTT.

Đoàn TN, Đội TN TPHCM: chỉ đạo đổi mới sinh hoạt, thực hiện cuộc vận động “thiếu niên VN thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; đổi mới nội dung tiết chào cờ; tiết sinh hoạt liên đội dưới cờ, tạo chuyển biến tích cực trong GD đạo đức HS, phòng chống tệ nạn, bạo lực, các hành vi sử dụng mạng internet sai mục đích, vi phạm ATGT, xây dựng mô hình giảm thiểu rác thải nhựa thông qua phong trào KH nhỏ…tăng cường công tác kiểm tra nền nếp HS theo KH và đột xuất, phấn đấu duy trì vững chắc danh hiệu Liên Đội mạnh cấp huyện; Chi đoàn TN được xếp loại tốt; chi đoàn phối hợp công đoàn giới thiệu 1 đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét đề nghị kết nạp.

3.6. Công tác thi đua khen thưởng.

Hội đồng TĐ xây dựng KH thi đua KT chi tiết, cụ thể, công khai minh bạch các tiêu chí thi đua, gắn các chỉ tiêu thi đua với nhiệm vụ được giao, chống bệnh thành tích trong thi đua. Nâng cao hiệu quả công tác KT nội bộ, KT toàn diện GV

100% CB-GV-NV-HS tham gia đăng ký thi đua.

Trường THCS Đinh Trang Hòa II thuộc cụm thi đua CM số 3 trong huyện gồm các trường Tân Nghĩa, Tân Thượng, Hòa Bắc, Hòa Trung và Gung Ré.

Năm học 2019-2020, trường tiếp tục phấn đấu duy trì danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

         

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

  • Phòng GD-ĐT Di Linh (B/C);
  • Lãnh đạo chi bộ-BGH-CĐ;
  • Các tổ chức đoàn thể;
  • Lưu VT.
Tác giả: Hoàng Văn Mỹ
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 17
Tháng 09 : 329
Năm 2021 : 6.153