1. Bí thư đoàn:
Họ tên: Nguyễn Thị Yến
Điện thoại: 0349773056
Email: nguyenngocyen0308@gmail.com
 
2. Tổng phụ trách:
Họ tên: Hoàng Duy Khánh
Điện thoại: 01662763252
Email: duykhanhliennghia81@gmail.com