Chủ tịch công đoàn
Họ tên: Phạm Thị Hà
Điện thoại: 01682183184
Email: giahuy04082007@gmail.com