Phó hiệu trưởng : Đào Xuân Thắng
Điện thoại : 0964017567
Email : xuanthang1976@gmail.com