Hiệu trưởng: Hoàng Văn Mỹ
Điện thoại: 0915198617
Email: thcsdinhtranghoa2@dilinh.edu.vn